Christmas Character Bento

Hello Kitty Charaben

Rilakkuma & Korlakkuma Charaben

Santa Charaben

Santa Charaben

Character Bento

See my related posts:

Character Bento

Rilakkuma Charaben

Rilakkuma and Friends

Charaben Bento

Rilakkuma and Korilakkuma Charaben

Halloween Character Bento

Hello Kitty Charaben

Winnie the Pooh Charaben

Rilakkuma Charaben

Rilakkuma Charaben

Rilakkuma Charaben